Neden Prejeksil?

  • PE (Erken Boşalma)’ nin etiyolojisinde serotonerjik sistemin etkili olduğu onaylanmıştır.

  • Prejeksil’ in içeriğindeki etkin maddelerin, serotonerjik sistem üzerinde etkili olduğu bilimsel çalışmalarla desteklenmektedir.
  • Epimedium’un erkek cinsel davranışlarını olumlu yönde etkilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur.
  • NO seviyelerini artırarak cinsel performansın artmasını sağlar.
  • Mg seviyelerinin düşüklüğü PE (Erken Boşalma) ve erken emisyona sebep olabilmektedir
  • Prejeksil, içindeki Mg ile sebebe yönelik yaklaşım sunar.

Prejeksil

Prematür Ejakülasyon (PE)

PE Nedenleri?


Organik Nedenler

Çok az hastada saptanan bazı etkenler; Medulla spinalis tümörleri ve travmaları, multipl skleroz, idrar yolu enfeksiyonu, prostat enfeksiyonudur. 

Günümüzde tartışmalı olan ve çok az hastada özel tetkiklerle saptanabilen, en azından bir grup hastada altta yatan neden olduğu düşünülen bazı bozukluklar ise; penis cildinin aşırı hassas olması ile kendini gösteren sinir sistemi fonksiyon bozuklukları, penis başında bulunan duyusal sinir hücrelerinin fazlalığı, otonom sinir sistemi kontrol mekanizmasındaki yetersizlik nedeniyle ejakülasyonun ertelenememesi ve ejakülasyon sırasında kasılan penis etrafındaki düz kasların aşırı aktif olmasıdır. 


 Psikolojik Nedenler 


Aşırı heyecan veya gerginliğin beyinde bulunan ejakülasyon santral merkezinin aşırı uyarılmasına neden olduğu iddia edilmektedir. Bir başka görüşe göre, gerginlik vücutta adrenalin deşarjını uyarmakta, adrenalinde boşalma sırasında kasılmalar yapan genital bölgedeki düz kasların ritmik kasılmalarını uyarmakta ve hızlandırmaktadır. İlişkilerde sorunlar, ejakülasyona neden olabilmektedir. Erkek önceki cinsel deneyimlerinde hep kısa sürede boşalmak durumunda kalmış ya da zorunda kalmışsa, bu bir alışkanlık haline gelmiş olabilmektedir. Genç erkekler yetişkinlerden daha çabuk boşalmaktadır, bu durum cinsel deneyim arttıkça erkeğin boşalma üzerindeki kontrolünün arttığının bir göstergesidir.

Tedavi Seçenekleri


Davranış Tedavisi: 

Boşalma zamanının hasta tarafından hissedilmesi ve bilinmesi önemlidir. Böylece, tatmin ve kontrol duygusu geliştirilebilinmektedir. Bu amaçla hastalar ve eşlerine 6–20 haftalık egzersiz programı uygulanmaktadır. Bu yöntemde hastalar boşalma ile sonuçlanmayan, kendi kendine veya eşi ile birlikte uygulayacağı uzamış (15 dakika) sistematik gevşeme tekniklerini uygulamasını öğrenmektedirler. Tedavide, kişinin olayı algılayış biçimi, cinsel eşinin olup olmadığı ve onunla beraber tedaviyi uygulamaya çalışması önemlidir.


Prezervatif Kullanmak: 

Prezervatif penis cildinin doğrudan uyarılmasını azaltarak etki etmektedir. Bazı erkekler prezervatif ile daha az uyarıldıklarını ve daha uzun süre seksüel aktivitede bulunabildiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca prezervatif sizi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korur, etkin bir doğum kontrol yöntemidir.

Penis Duyarlılığını Azaltan Kremler: 

Bu tedavi şekli içinde anestezi yapan ilaç içeren kremlerin cinsel ilişki öncesi penis cildine sürülmesi esasına dayanmaktadır. Cinsel ilişki sırasında oluşabilecek penis ve vajen hissizliğini önlemek için ilişkiye başlamadan hemen önce penisin sabunla yıkanması önerilmektedir.

İlaç Tedavisi: 

Erken boşalmayı engellemek için en sık kullanılan ilaçlar anti-depresanlar (depresyon önleyici) olmaktadır. Bu ilaçların yan etkilerinden biri de ejekülasyonu geciktirmektir, bundan dolayı anti-depresanlar bu yan etkiden faydalanmak için kullanılmaktadırlar. Son zamanlarda ereksiyon bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar ile alfa-adrenerjik bloker ilaçların erken boşalma tedavisinde etkili olduğuna ilişkin yayınlar yapılmış ve tedavi alternatifi olarak kullanılmaya başlanmışlardır.


Bitkisel Takviyeler: 

Erken boşalmayı engellemek için sık kullanılan diğer seçenek ise bitkisel takviyelerdir. İlaç tedavisi anlık çözüm sunarken, bitkisel takviyeler uzun dönemli, problemi tamamen ortadan kaldırmaya yönelik yaklaşım sunar. Bitkisel takviyelerin yan etkileri ilaçlara kıyasla minimaldir. Etkinlik çalışmaları yapılmış preparatların kullanılması etkili sonuç almak adına önemlidir.

PE Nedir?

Türk Androloji Derneği’ne göre Prematür Ejakülasyon (Erken Boşalma), boşalmanın her zaman veya neredeyse her zaman erkek cinsel organının kadın cinsel organıyla birleşmesinden önce veya yaklaşık 1 dakika içerisinde olmasıdır. 

Tüm veya neredeyse tüm vajinal birleşmelerde boşalmayı geciktirme kabiliyeti yoktur 
Stres, moral bozukluğu sıkıntı ve/veya cinsel ilişkiden kaçınma gibi negatif kişisel sonuçları vardır

Prematür Ejakülasyon (Erken-Hızlı-Çabuk Boşalma)

Ejakülasyon, erkeklerde cinsel ilişki sonunda yaşanan orgazm ile birlikte meninin (ejakülat, semen) dışarıya fırlatılması, atılması işlevini (boşalma) tanımlamak için kullanılmaktadır. Ejakülasyon bozuklukları, organik ya da psikolojik bir nedene bağlı ortaya çıkabileceği gibi pek çok ilaç ejakülasyon işlevinde bozukluğa neden olabilmektedir. 
Prematür ejakülasyon erkeklerde sık görülen bir seksüel fonksiyon bozukluğu olmasına karşın, genellikle ifade edilmemekte ve tedavisiz kalmaktadır. Erkeklerin üçte ikisi yaşamlarının herhangi bir döneminde erken boşalma problemi yaşayabilirler. PE yirminci yüzyılın başlarında psikojenik bir hastalık olarak kabul edilmekteydi. Günümüzde, primer PE'nin çoğunlukla nöro-biyolojik kökenli ve sonradan gelişen PE' nin ise, hem medikal hem de psikolojik sebeplerle oluştuğu ileri sürülmekle birlikte, her iki tip PE' nin etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Yapılan deneysel çalışmalar ve özellikle 1990' lı yıllarda serotonin geri alım inhibitörleri ve klomipramin kullanılarak uygulanan ilaç tedavisi çalışmaları, PE' nin nöro-biyolojik temelinin daha iyi anlaşılmasına imkan sağlamıştır. 

Edinilmiş PE 

Yaşamının belli döneminde normal ejakülasyon deneyimine sahip olan kişilerin daha sonra gelişen erken boşalma durumudur 
Çoğunluğunda, psikolojik nedenler ya da altta yatan organik sebepler bulunmaktadır 
Psikiyatrik ya da ilişkili problemler ile cinsel performans anksiyetesi, erektil disfonksiyon, prostatit, hipertiroidizm, veya çeşitli ilaçların çekilme/ detoksifikasyonuna bağlı olabilir 

Yaşam boyu PE

İlk cinsel birleşmeden itibaren boşalmanın hemen her ilişkide ve her kadınla çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesi durumu. Erkeklerin %80-90’nında 30- 60 sn. geri kalanların çoğunluğunda 1-2 dakika 

Doğal Değişken PE

Cinsel performansın normal çeşitliliği olarak kabul edilmektedir 
Psikopatoloji göstergesi olarak değerlendirilmemelidir 
Bu kişilerin boşalmayı geciktirme süreleri tutarsız olup bazı durumlarla ilişkilidir 
Erken Boşalma Benzeri Boşalma Bozukluğu (Subjektif PE) 
Ejakülasyon süreleri normal aralıkta (2-6 dakika) ya da bazen uzun süreli (5-25 dk) olmasına rağmen PE yakınma durumudur 
Organik ya da nörobiyolojik bir bozukluk söz konusu olmayıp ejakülasyon süresinin yanlış algılanması ile ilgilidir 
Ayrıca partnerin geç orgazm olması nedeniyle ejakülasyon gecikme süresinin kısalığı da söz konusu olabilmektedir


Kegel Egzersizi

Kegel Egzersizi ile ilgili detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.Neler Yapıyoruz?
1. İnsan sağlığı odağımız olduğu için tüm tıbbi ve medikal gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 
2. Hekim ve eczacılardan oluşan sağlık profesyonellerine medikal ziyaretlerde bulunuyoruz. 
3. Cinsel sağlık dernekleriyle sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz.
4. Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yaklaşımda bulunuyoruz.