Elisa Pharma
Değerlerimiz

Elisa Pharma olarak kurumsal stratejimiz, başarıyı hedeflerken aynı zamanda çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve insanlığın menfaatlerine saygı göstermek üzerine kurulmuştur.

Elisa Pharma’da ortak değerlerden yola çıkarak işimizi yaparız. Kurumsal başarımız, cesaret, başarı, sorumluluk, saygı, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerimize dayanmaktadır. Bu değerler, bizim müşteri ve iş ortaklarımızla olan günlük işlerimizdeki davranışlarımızı belirlediği gibi, birbirimizle olan takım çalışmalarımızı ve işbirliğimizi de belirler.